Uitleg Lenormand kaarten

Hier vind je de betekenis van de uitgebreide versie van Gilded Reverie Lenormand. Deze versie heeft 45 kaarten. Dus 36 kaarten van de originele versie en 9 hulpkaarten. Wij geven hier een beknopte uitleg en wat steekwoorden zodat je globaal weet wat een kaart betekent. In een legging is het belangrijk om naar de combinatie's te kijken.

 

1.  De ruiter is een boodschapper die nieuws brengt. Deze kaart kan er op wijzen dat men binnenkort nieuws kan verwachten. Het kan ook heel goed zijn dat de vrager/vraagster in beweging moet komen om iets te  willen bereiken.

Trefwoorden: Nieuws, communicatie, Beweging.

Neutrale kaart

2. Klaver staat voor groot geluk. Denk maar aan een klavertje vier.  Het staat voor innerlijk geluk.

Trefwoorden: Gelukskaart, Succes, Troost

Positieve kaart

3. Het Schip symboliseert reizen. Deze kaart kan er ook op wijzen dat een vraag te maken heeft met geld of het buitenland.

Trefwoorden: Geldzaken, Reizen, Vervoer

Positieve kaart

4. Huis is je basis van alles. Deze kaart symboliseert dan ook het gevoel van veiligheid.

Trefwoorden: Huiselijke omstandigheden, Familie, Geborgenheid

Positieve kaart

5. De Boom staat voor levensenergie en stabiliteit. Maar staat ook voor groei of stilstand. 

Trefwoorden: Levensenergie, Geworteld, Natuur

Neutrale kaart

6. De Wolken staat voor tegenwerking, blokkades. Wanneer deze kaart links van de Persoonskaart ligt betekent dit dat de obstakels overwonnen zijn. Ligt deze rechts dan kan je bepaalde hindernissen verwachten.

Trefwoorden: Tegenwerking, Somber, Zorgen

Negatieve kaart

7. De Slang staat vaak symbool voor jaloezie of bedrog. Het is een kaart die zegt dat iemand zich anders voordoet. Wanneer deze bij de Persoonskaart ligt kan het ook zijn dat diegene zelf niet helemaal eerlijk is.

Trefwoorden: Leugens, Afgunst, Valse beloftes

Negatieve kaart

8. De Lijkkist wijst op het einde van een periode, een nieuw begin. Er zullen dingen (plotseling) gaan veranderen. Het kan ook zijn dat je oude patronen mag loslaten.

Trefwoorden: Transformatie, Reorganisatie of faillissement, Einde van een periode

Negatieve kaart

9. De Ruiker is een kaart die mooie dingen symboliseert, hij staat voor liefde, geluk en schoonheid. Het is een gelukskaart. Dit kan geluk betekenen zowel privé als op zakelijk vlak.

Trefwoorden: Positief, Een bos bloemen krijgen, Geschenk

Positieve kaart

10. De Zeis staat voor conflicten of een tijdelijke breuk wanneer De Ring bij deze kaart ligt. Ook zegt deze kaart dat het tijd is om knopen door te hakken.

Trefwoorden: Afkappen, Paniek, Werken in de buitenlucht (arbeidsintensief werk)

Negatieve kaart.

11. De Roede staat vooral in het teken van conflicten en tweestrijd. Kan ook betekenen dat er onenigheid komt over een situatie.

Trefwoorden: Strijd, Conflict, Tweestrijd.

Negatieve kaart

12. De Vogels geeft korte berichten aan zoals bv appjes, telefoontjes.social media berichten.

Trefwoorden: Kort reisje, Communicatie,Roddel.

Neutrale kaart

13. Het Kindje kan gaan over je kinderen of het kind in jezelf. Ook kan deze kaart aangeven dat er iemand is die kinderlijk gedrag vertoont. Deze kaart kan ook wijzen op een nieuw begin.

Trefwoorden: Een kind, Geboorte, Kinderlijk gedrag

Positieve kaart

14. het Vosje geeft een waarschuwing voor list en bedrog. Belangrijk is dingen goed te onderzoeken. Ook kan deze kaart aangeven dat je steeds achterom moet kijken.

Trefwoorden: Sluw, Pesterijen, Op je hoede zijn

Negatieve kaart

15. De Beer kan duiden op een moeder of een moeder figuur. De Beer staat ook symbool voor plezier en vrolijkheid maar ook voor jaloezie en afgunst.

Trefwoorden: Bescherming, Oma, Kracht

Positieve kaart

16. De Ster is een geluk kaart. Bij deze kaart kun je rekenen op succes of populariteit. De ster staat ook voor spiritualiteit en dat je nieuwe doelen kan bereiken.

Trefwoorden: Ambities, Vooruitgang, Spiritueel

Positieve kaart

17. De ooievaar vertelt dat er een verandering aankomt. Deze kaart staat ook voor een nieuw begin, een nieuwe start, iets nieuws!

Trefwoorden: Verhuizing, Verandering, Zwangerschap

Positieve kaart

18. De Hond staat voor vertrouwen en waakzaamheid. En ook voor een trouwe vriend(schap). Kan ook een fysieke hond betekenen.

Trefwoorden: Vriendschap, Steun, Trouw

Positieve kaart

19. De Toren staat voor levensloop maar ook voor een (officiële) instantie. Op persoonlijk vlak staat deze kaart voor terugtrekken, afzonderen. Hij kan ook staan voor een machtig persoon.

Trefwoorden: Groot gebouw, Status, Ambities

Neutrale kaart

20. De Tuin staat voor familie en vrienden. Maar ook voor  ontspanning, feestjes en creatieve bezigheden.

Trefwoorden: Creativiteit, Gezelligheid, Familie en vrienden.

21. De Berg staat voor tegenwerking en obstakels. Je kunt ook als een berg tegen iets opzien.

Trefwoorden: Moeilijkheden, Vertraging, Vijandig

Negatieve kaart.

22. De Weg staat voor het onderzoeken van mogelijkheden en welke weg het beste is op dat moment. Ligt deze kaart dicht bij de persoonskaart, dan zal je een keus moeten maken,

Trefwoorden: Kruispunt, Twijfel, Beslissing nemen

Neutrale kaart

23. De Muizen staan voor gemis, gepieker, diefstal, energieverlies en profiteurs. De omliggende kaarten zijn belangrijk om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Trefwoorden: Piekeren, Spijt, Manupilatie

Negatieve kaart.

24. Het Hart zie je vaak bij een liefdeslegging. Het heeft te maken met liefde, romantiek en passie (voor iets of iemand)

Trefwoorden: Tederheid, Liefdeskaart, Geluk in de liefde

Positieve kaart

25. De Ring staat voor verbintenissen. Dit kan op relationeel vlak zijn maar ook een overeenkomst op zakelijk vlak.

Trefwoorden: Relatiekaart, Contract, Huwelijk

Positieve kaart

26. Het Boek vertelt je dat er een geheim verborgen ligt. Waar het mee te maken heeft kun je lezen uit de omringende kaarten. Ook kan het zo zijn dat je een studie gaat volgen.

Trefwoorden: Verborgen informatie, Boek, Studie

Neutrale kaart.

27. De Brief wijst over het algemeen op het ontvangen van nieuws. Vaak wel iets officieels, zoals overeenkomsten of afspraken.

Trefwoorden: Algemeen nieuws, Documenten, Schrijven

Neutrale kaart

28. De Heer is de mannelijke vrager (PK). De kaart kan ook zeggen, sta je mannetje!

Trefwoorden: Persoonskaart, De partner, Sta je mannetje 

Neutrale kaart

29. De Vrouw is de vrouwelijke vrager (PK). de kaart kan ook zeggen, gedraag je wat vrouwelijker.

Trefwoorden: Persoonskaart, De partner,  Vrouwelijke eigenschappen

Neutrale kaart.

30. De Lelie vertelt je dat er een overleden vader of opa bij je is. Op werkgebied zegt deze kaart dat je kans maakt op een promotie.

Trefwoorden: Bescherming, (Spirituele) Steun, Promotie

Positieve kaart

31. De Zon is positief op alle vlakken. De kaart vertelt dat het je de komende tijd mee zal zitten.

Trefwoorden: Energie, Succes, Optimisme

Positieve kaart

32. De Maan is de werkkaart in de Lenormand. Het vertelt veel dingen over het werk. Omliggende kaarten geven hierover meer duidelijkheid. Op gevoelsvlak kan deze kaart onduidelijkheid of illusie aangeven.

Trefwoorden: Talent, Succes, Gevoelens

Positieve kaart

33. De Sleutel verteld dat er een oplossing komt. Het staat ook voor een nieuwe start. Er kunnen nieuwe deuren opengaan.

Trefwoorden: Rijkdom, Vooruitgang, Oplossing

Positieve kaart

34. De Vissen staat voor materieel succes, relatiegeluk, spiritualiteit. Deze kaart staat symbool voor successen en winst.

Trefwoorden: Vermeerdering, Rijkdom, Go with the flow

Positieve kaart

35. Het Anker kan staan voor vastigheid of iets ligt verankerd. Maar ook voor standvastigheid en zekerheden.

Trefwoorden: Stabiliteit, Verlangen, Thuishaven

Positieve kaart.

36. Het Kruis staat voor verdriet en problemen. Maar het kan ook karma zijn of een einde aan een moeilijke periode.

Trefwoorden: Verdriet, Geloof, Problemen.

Negatieve kaart.

HULPKAARTEN

In het nieuwe Lenormand deck zitten nu 45 kaarten. 36 basiskaarten en 9 extra hulpkaarten.

12A. De Uilen staat voor je intuïtie, luisteren naar je innerlijk stem. En goed luisteren naar wat een ander zegt, daar kunnen leermomenten inzitten.

Trefwoorden: Intuïtie, Boodschappen, Luisteren in de communicatie met anderen.

37. De Tijd tikt door, ergens de tijd voor nemen, het is de juiste tijd, tijd voor jezelf nemen.

Trefwoorden: Gebruik je tijd goed, Snelle actie vereist.

38. De Brug staat voor het overwinnen van obstakels, iets overbruggen of een overgang naar iets nieuws.

Trefwoorden: Nieuwe mogelijkheden, Overwinning, Overbruggen.

39. De Dobbelsteen staat voor het wel of niet nemen van risico's. Maar ook voor, nieuwe dingen kunnen situatie's veranderen.

Trefwoorden: Speelsheid, Nieuwe kansen, Risico's

40. Het Masker staat voor bedrog, een rol spelen, emoties verbergen. De dingen kunnen niet zijn zoals het lijkt.

Trefwoorden: Twee gezichten hebben, Fraude, Bedrog

41. De Put staat voor je diepste wensen of voor je dieptepunt. Maar ook voor dieper ingaan op een probleem.

Trefwoorden: Dingen gaan niet vanzelf, Zelf actie ondernemen, Creativiteit.

42. het Kompas staat voor verandering van koers of op de juiste koers zitten. En voor je doel bereiken.

Trefwoorden: Let op de signalen, Tijd voor veranderingen, Zit je op de juiste weg?

43. Het Labyrint staat voor het doorlopen van een bepaald proces met vallen en opstaan. Maar ook voor confrontatie's aangaan en niet opgeven.

Trefwoorden: Zoekende, Zelf dingen oplossen.

44. Het Vergrootglas staat voor dingen onder de loep nemen en goed de kleine lettertjes lezen.

Trefwoorden: Dingen uitzoeken, Iets niet willen zien, Bestaand probleem nader bekijken.